03-3843175
NEWS

最新消息

NEWS

2021~犇向幸福~看見美好~

2021-02-08

祝福大家!!!

2021

~犇向幸福~看見美好~

                                      佛利亞全體教職員 敬賀

※重要公告※

園所年假期間為110年02月09日到110年02月16日

開課日為110年02月17日喔!!

請各位家長同仁注意~謝謝