03-3843175
NEWS

最新消息

NEWS

燒燙燙的6月份菜單出爐囉!!!

請各位家長查閱!!!

2018-06-01

燒燙燙的五月份菜單出爐囉!!!

請各位家長查閱!!!

2018-05-02

4月份得餐點表出爐囉~~

歡迎查閱!!

2018-04-02

3月份菜單出爐囉~~~~  

歡迎點閱!!!

2018-03-01

  長庚科技大學之師生,於106年11月10日(五),至本園所參訪觀摩,以配合長庚科技大學之學生進行「公共衛生護理實習」,其使實習完滿完成!

特此頒發感謝狀及感謝卡,給予本園所! 

 

2017-12-04
...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
...